¨ McCain - Horeca Club
TOPlist
Co je Horeca Club

Co je Horeca Club
Principy fungování programu McCain HORECA CLUB

 1. Program organizuje společnost McCain Foods Czech Republic, s.r.o., se sídlem: Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4, IČ: 60488719, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 27343 pro zákazníky z oboru gastronomie.

 2. Program je určen fyzickým i právnickým osobám a jejich organizačním jednotkám, provozujícím gastronomická střediska, ať už stálá nebo sezónní. Do programu se mohou se souhlasem svého zaměstnavatele přihlásit i zaměstnanci fyzických nebo právnických osob, jakož i jejich organizačních jednotek, provozujících gastronomická střediska, ať už stálá nebo sezónní.

 3. Účastníci vystřihují kódy z kartonů od výrobků McCain na které se program vztahuje, a jejichž seznam je k dispozici na www.horecaclub.cz, a sbírají tak své body.

 4. Každý účastník je zaregistrován a obdrží vyrozumění o registraci formou dopisu, kde mu bude mimo jiné sděleno individuelní číslo účastníka programu. Toto číslo umožňuje přístup do internetové databáze, kde je možno kontrolovat získané body a stav jednotlivých provedených objednávek.

 5. Vstupem do programu, jímž je odeslání přihlašovacího formuláře, vyjadřuje účastník programu souhlas s pravidly tohoto programu, obsaženými v Řádu věrnostního programu McCain HORECA CLUB. Tento Řád je k nalezení na www.horecaclub.cz a u společnosti McCain Czech Republic s.r.o..

Jak se přihlásit do programu?

 1. Vyplňte přihlašovací formulář, který je součástí Katalogu, a zašlete ho doporučeně na adresu: Red Bee s.r.o. Horeca club, Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3

 2. K přihlašovacímu formuláři lze rovnou připojit libovolný počet čárových kódů z kartonů výrobků McCain na které se program vztahuje, a jejichž seznam je k dispozici na www.horecaclub.cz. Později kódy zasílejte, nejlépe pravidelně a doporučeným dopisem, a vždy uveďte své individuální číslo účastníka programu nebo své kontaktní údaje (název firmy, jméno a příjmení, přesná korespondenční adresa, forma kontaktu – telefon, mobil, fax, e-mail).

Jak objednat cenu?

 1. Pokud jste nasbírali potřebný počet bodů, vyplňte objednávkový formulář a zašlete jej, nejlépe doporučeně, na adresu: Red Bee s.r.o. Horeca club, Strážní 1420/13, 130 00 Praha 3

  Cena by Vám měla být doručena zpravidla do dvou měsíců od doručení Vaší objednávky.

 2. Objednávat lze libovolný počet cen, který je limitován pouze potřebným počtem bodů.

Tyto webové stránky nepodporují práci s cookies soubory.